1. Cel zawodów:
  • Upamiętnienie 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego.
  • Zapoznanie uczestników i ich opiekunów z sylwetką Józefa Piłsudskiego.
  • Podniesienie poziomu gry i wymiana doświadczeń pomiędzy zawodnikami i trenerami z Białegostoku i Grodna.
 2. Organizator:
  • Stowarzyszenie Szkółka Szachowa w Białymstoku,
   tel. 884 080 800, e-mail: kontaktszkolkaszachowa.pl
  • Sędzia główny – Jarosław Galej, e-mail: jarekszkolkaszachowa.pl
  • Sędzia techniczny – Rafał Roszkowski, e-mail: rafalszkolkaszachowa.pl
 3. Termin i miejsce:
  • 2 grudnia 2017 r. (sobota) godz. 16:30
  • Stadion Miejski w Białymstoku,
   ul. Słoneczna 1, wjazd od ul. Konstantego Ciołkowskiego
 4. Prawo uczestnictwa:
  • Dzieci urodzone w latach 2005-2012, reprezentanci Białegostoku i Grodna (Białoruś), powołani przez trenerów z obu miast.
  • 24 reprezentantów Białegostoku i 24 reprezentantów Grodna.
  • Cztery grupy turniejowe składające się z 6 reprezentantów Białegostoku i 6 reprezentantów Grodna:
  • Grupa A – urodzeni w latach 2005-2006
  • Grupa B – urodzeni w latach 2007-2008
  • Grupa C – urodzeni w latach 2009-2010
  • Grupa D – urodzeni w latach 2011-2012
  • W każdej z grup prawo gry mają również zawodnicy młodsi.
 5. Wpisowe:
  • Zawodnicy nie ponoszą żadnych opłat statowych.
 6. System rozgrywek:
  • Każdy zawodnik rozegra 6 partii.
  • Reprezentant Białegostoku rozegra po jednej partii z każdym z reprezentantów Grodna w ramach swojej grupy.
  • Tempo gry: po 10 minut na całą partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od początku partii.
  • Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 0.5 pkt, za przegrana 0 pkt.
  • Klasyfikacja indywidualna w każdej grupie turniejowej.
  • W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsc nagradzanych decydują kolejno:
   • Punktacja pomocnicza Sonneberga-Bergera.
   • W przypadku dwóch zawodników o tych samych wynikach decyduje kolejno:
    • Bezpośredni wynik partii w grupie.
    • Rozgrywany będzie mecz i rewanż tempem 6min+4sek/ruch.
   • W przypadku trzech zawodników o tych samych wynikach rozgrywany będzie mini turniej tempem 6min+4sek/ruch systemem kołowym.
   • W przypadku czterech zawodników o tych samych wynikach rozgrywany będzie system pucharowy tempem 6min+4sek/ruch.
   • W przypadku pięciu i więcej zawodników o tych samych wynikach o systemie rozgrywek zadecydują sędziowie w porozumieniu z trenerami.
  • Klasyfikacja drużynowa – zwycięzcą meczu zostanie drużyna która zgromadzi więcej punktów przyznawanych za każdą partię we wszystkich grupach.
  • W przypadku równej liczby punktów o zwycięstwie decyduje kolejno:
   • Liczba wygranych grup przez danych kraj.
   • Punktacja medalowa reprezentantów w grupach w kolejności: liczba złotych medali, potem kolejno srebrnych i brązowych.
  • Obowiązują aktualne przepisy FIDE.
  • W przypadku wystąpienia sytuacji nieujętej w systemie rozgrywek decydują sędziowie kierując się zasadą fair play.
 7. Nagrody w klasyfikacji indywidualnej:
  • Puchary i medale za miejsca I-III w każdej grupie.
 8. Nagrody w klasyfikacji drużynowej:
  • Okazały puchar dla zwycięskiej drużyny.
 9. Nagrody dla pozostałych:
  • Okolicznościowy dyplom dla każdego uczestnika.
  • Pamiątkowa statuetka dla nienagrodzonych wcześniej pucharem.
  • Nagroda rzeczowa dla każdego uczestnika.
 10. Uwagi dodatkowe:
  • Organizatorzy przewidują przeprowadzenie transmisji online z 10 szachownic dostępnej na stronie meczszachowy.pl.
  • W trakcie zawodów dzieci pozostają pod opieką rodziców/opiekunów.
  • W sprawach nieujętych w regulaminie turnieju lub kodeksie szachowym decyduje sędzia główny.
  • Akceptując regulamin uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
  • Akceptując regulamin uczestnik turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z imprezy) oraz w mediach regionalnych i ogólnopolskich.

884 080 800

Telefon

kontaktszkolkaszachowa.pl

Email

szkolkaszachowa.org

WWW

fb.com/szkolkaszachowa

Fanpage